Kodeks cywilny

Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:

Księga I: Część ogólna (art. 1-125)
Księga II: Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)
Księga III: Zobowiązania (art. 353- 921)
Księga IV: Spadki (art. 922-1088)

Księgi kodeksu cywilnego dzielą się na tytuły, które dzielą się na działy, które natomiast dzielą się na rozdziały, a niektóre rozdziały dzielą się na oddziały.

Kodeks cywilny był nowelizowany 58 razy.
Najbardziej znane kodeksy cywilne zostały stworzone przez Napoleona, „Kodeks Napoleona z 1804”, oraz przez cesarza bizantyńskiego Justyniana I Wielkiego.

Prawo cywilne to gałąź prawa, która obejmuje zespół norm regulujących stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi.

Normy prawa cywilnego różnią się od innych norm prawnych tym, że podmioty cechuje postawa autonomii i równorzędności.


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates